DIN KUNDVAGN

Kundvagnen är tom

VÅRA MÄRKEN

Värmepump, Värmepumpar, Luftrenare, Luftvärmepump, Bergvärmepump, Luftfuktare, Luft vattenvärmepump, Luft vättenärmepumpar, air condition

Värmepump, Värmepumpar, Luftrenare, Luftvärmepump, Bergvärmepump, Luftfuktare, Luft vattenvärmepump, Luft vättenärmepumpar, air condition

Värmepump, Värmepumpar, Luftrenare, Luftvärmepump, Bergvärmepump, Luftfuktare, Luft vattenvärmepump, Luft vättenärmepumpar, air condition

Värmepump, Värmepumpar, Luftrenare, Luftvärmepump, Bergvärmepump, Luftfuktare, Luft vattenvärmepump, Luft vättenärmepumpar, air condition

gråimport

Om Gråimport

I värmebranschen finns idag ett stort problem som påverkar både slutkund och de företag som verkar inom branschen. Problemet heter gråimport.

Gråimport innebär att ett företag i Sverige köper sina värmepumpar via en enskild firma i ett land utanför Sverige, istället för av en svensk generalagent. Pumpen kan då säljas till ett mycket lågt pris, vilket många kunder lockas av. Följderna är dock tråkiga för både kund och värmebranschen i stort.

Gråimport ur kundens perspektiv

  • Vid reklamation och serviceärenden vill man som kund vända sig till en svensk aktör och få hjälp. Om det importerande företaget som man köpte pumpen av inte finns kvar på marknaden har man mycket liten möjlighet att få ersättning eller hjälp.
  • Flera av de pumpar som gråimporteras är inte är avsedda för vårt kalla nordiska klimat. Värmepumpsmodellen kan heta exakt samma som en Nordenanpassad maskin, men sakna både värmeslinga för avfrostning samt rätt kompressorinställning. Resultatet är en pump som inte levererar den prestanda som man blivit lovad och som går sönder.
  • Företag som säljer värmepumpar bör göra hembesök hos kunden. Detta för att upplysa om var pumpen ska placeras för att få bästa effekt. Man ska dessutom gå igenom vilka förutsättningar som gäller för en värmepump i kombination med byggandens övriga värmesystem. När man köper en pump via internet ingår inte den servicen.
  • Värmepumpar ska enligt lag installeras av behörig installatör. Flera av de företag som säljer gråimporterade pumpar, säljer dem utan installation. Det borde inte vara möjligt. I andra fall säljs pumpen med installation, men för kunden är det närmast omöjligt att kolla upp vilken firma som ska göra installationen och om de innehar rätt behörighet.

Gråimport sett ur värmebranschens perspektiv

  • Gråimport förstör värmebranschen. Företag som köper sina pumpar via en trygg generalagent i Sverige kan omöjligt konkurrera med de gråimporterande företagens låga priser.
  • Företag som följer regelverket, och gör hembesök hos sina kunder, måste ta ut ett högre pris – vilket ger en snedvriden konkurrenssituation.
  • Att använda en kvalitetssäkrad installationsfirma kostar mer, vilket visar sig på slutpriset till kunden.

 

ERBJUDANDEN